NO: I forbindelse med Vigdis Haugtrøs kunstprosjekt i nye bydel Tiller øst, "Grønn Sofa", som ble gjort på bestilling fra Trondheim kommune, fikk vi i oppdrag å tegne en liten vedbod som skulle romme ca. 3000 l ved. Det var viktig at vedskjulet ble så enkelt som mulig slik at det ikke stjeler oppmerksomhet fra kunstprosjektet. I tak og gulv er det bygget med kjerneved furu. Spilevegg og ramme er bygget med sentvokst gran. Spilene er valgt beiset i en mørk farge for å fremheve veden.

WOODSHED "GREEN SOFA"

2016

Project: A woodshed to the art project "Green sofa"
Place: Tiller Øst, Trondheim

Client: Artist Vigdis Haugtrø and Trondheim municipality
Architect: Nøysom arkitekter

Team: Trygve Ohren and Cathrine Johansen Haanes
Status: Built 2016

Photo credits: All photos taken by Vigdis Haugtrø

EN: We were asked to design a small woodshed for an art project called "Green Sofa" by Vigdis Haugtrø in the newly developed area of Tiller east, in Trondheim. The design is simple and functional, so it won't take attention away from the main art project.