top of page
DSCF4864.jpg

EXPERIMENTAL HOUSING AT SVARTLAMON

2017

Project: Five self built row houses
Place: Svartlamon, Trondheim

Client: Svartlamoen boligstiftelse
Architect: Nøysom arkitekter

Team: Trygve Ohren, Haakon Haanes og Cathrine Johansen Haanes
Self builders: Torfinn Borkhus, Siri Gjære, Guro Sletnes, John Strandskog, Per Kristian Nygård, Line Anda Dalmar, Markus Lantto, Johanna Gullberg og Iacob Sømme
Carpenter: Arnleiv Overgård

Area: ca. 350 sq.m.

Cost: 3.000.000 NOK

EN: The five self-built experimental houses at Svartlamon, a housing project initiated by Nøysom arkitekter when they were still students, explores how architects can work towards a more frugal and ecologically sustainable use of resources by creating open-ended architectural frameworks that facilitate man's natural adaptive capacity. By encouraging self-building and user participation, the result has not only been five houses with a square meter price of one fifth of market price, but also a varied and rich living environment built by and for its inhabitants.

 

The architectural concept was developed in a process spanning two years. The architects first created a sketch project in participation with the local community at Svartlamon, and later developed the project with the future residents, a chosen group of self-builders.

NO: De fem selvbygde eksperimentboligene på Svartlamon, initiert av Nøysom arkitekter mens de fortsatt var studenter, undersøker hvordan arkitekter kan tilrettelegge for en mer økologisk bærekraftig og nøysom ressursbruk ved å skape arkitektoniske rammer som legger til rette for menneskets naturlige tilpasning til omgivelsene. Ved å tilrettelegge for selvbygging og egeninnsats i alle ledd av prosessen, har ikke bare resultatet vært fem boliger med en kvadratmeterpris på under en femtedel av markedspris, men også et variert og rikt bomiljø bygget av og for de fremtidige beboerne.

 

Det arkitektoniske konseptet ble utviklet av arkitektene gjennom en toårig prosess, hvor de først tegnet et skisseprosjekt hvor nabolaget på Svartlamon fikk bidra og komme med innspill, og deretter videreutviklet konseptet med en utvalgt gruppe selvbyggere.

Organization behind the project (2016).

The result is a simple, yet versatile architectural framework of five compact row houses and a common house, that the self-builders have been able to adapt to their needs and preferences, both as individuals, neighbourhood and part of a local community. The main design criteria have been that the houses would be able to be built easily with a minimal use of specialists, that they would fit into the existing structure of low-rise wooden buildings at Svartlamon, and that they would accommodate reused materials and components.

Resultatet er et enkelt og fleksibelt rammeverk bestående av fem kompakte rekkehus, tilknyttet et felleshus, som beboerne selv kan tilpasse egne behov og preferanser ved hjelp av det de får tak i av gjenbruksmaterialer, feilvarer og liknende. De viktigste kriteriene for utformingen av husene er at de skulle være mulig å bygge med minst mulig hjelp fra spesialister, at de skulle passe inn i den omkringliggende bebyggelsen på Svartlamon bestående av lave trehus, og at det skulle legges opp til en gjennomtenkt og bærekraftig teknologi- og materialbruk.

Situation (Nøysom arkitekter)

The load bearing construction is a simple and inexpensive stud frame made from Norwegian spruce. The foundations are concrete pillars, made on site by the self-builders themselves, who have even welded the rebars themselves. The houses are naturally ventilated, and natural, breathing insulation is lining the walls (hemp and wooden fibres). As this is a self-build project, the houses rely on as few complex technological systems as possible.

Den bærende konstruksjonen er en enkel stenderverkskonstruksjon i tre. Fundamentene er betongpåler, støpt på stedet av selvbyggerne selv, i egensnekrede forskalingskasser. Selvbyggerne sveiset til og med armeringsjernet selv. Husene er naturlig ventilert og pustende isolasjon, som hamp og trefiber, er brukt i husene, som skal basere seg minst mulig på kompliserte tekniske systemer.

The most unusual part of the structural design are the self-built wooden trusses between the two shed roofs, which allows a spacious and flexible double high living space with clerestory windows. The high windows also contribute to an efficient natural ventilation, in combination with the greenhouses in front, that functions as solar chimneys.

Det mest uvanlige strukturelle grepet er fagverksbjelkene i tre som holder de to sammenstilte pulttakene sammen og muliggjør et romslig og fleksibelt interiør med et dobbelthøyt oppholdsrom i front. Vinduene mellom takene slipper også lys inn, og bidrar til en effektiv naturlig ventilasjon, sammen med drivhusene i front, som fungerer som solskorsteiner.

Ventilasjonsdiagram.png

Within this simple framework, the self-builders have been able to create unique expressions of their own desires, choices and creativity with an interior budget of only 5000 EUR each.

 

During the two year construction period the architects have followed the process closely, giving advice and helping the self-builders, who had no previous building experience, on site. There has also been a professional carpenter helping out, employed by The Housing Association at Svartlamon, the non-profit organisation that leases the land at Svartlamon from Trondheim Municipality, running it as an urban ecological area. The self builders are renting the houses they have built from The Housing Association long term, for a cost that covers the loan expenses. Svartlamon is unique in Norway, not only because of the area's special zoning plan as an urban ecological research area, but also because of the local community and The Housing Association's willingness to support and contribute to initiatives that move into uncharted territory. 

Innenfor dette enkle rammeverket, har selvbyggerne kunnet skape sine egne omgivelser ved hjelp av det de har fått tak i, med et interiørbudsjett på bare 50 000 NOK hver. Resultatet er unike uttrykk for deres egne ønsker, valg og kreativitet. 

 

I løpet av den toårige byggeperioden fulgte arkitektene prosjektet nøye, mens selvbyggerne gradvis tok mer ansvar for utformingen av sine egne hus. I tillegg til arkitektene har en byggmester ansatt av Svartlamoen boligstiftelse, som er byggherre for prosjektet, bidratt til å gå råd og hjelp til de ufaglærte selvbyggerne underveis. Etter to år med bygging, var husene klare til å flyttes inn i. Selvbyggerne eier ikke selv husene de har bygget, men leier dem fra boligstiftelsen til kostpris, med langsiktige leiekontrakter. Ved å muliggjøre slike prosjekter er Svartlamon et unikt område i Norge i dag. Dette skyldes ikke bare den spesielle reguleringen som byøkologisk forsøksområde, men også beboerne og boligstiftelsens villighet til å støtte opp om og bidra til initiativer som beveger seg inn i upløyd mark.

Oktober 2021:

2013-2018:

Awards & exhibitions

Trondheim kommunes energipris 2020

Nominated for the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019

Trondheim kommunes byggeskikkspris 2018, hedrende omtale
05.10.18-27.10.18  Små aktører - nye fortællinger, Galleri PIRPA, Copenhagen, DK

17.11.17 2017 Sino-Norwegian Architecture Forum. Tsinghua University, Beijing, China

09.06.17-19.11.17 Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011-2016, Nasjonalmuseet - Arkitektur, Oslo

Trondhjems Arkitektforenings pris til beste trondhjemsrelaterte masteroppgave, sommer 2015.


Professional reviews
16.02.19: Experimental Housing at Svartlamon, Archdaily
22.01.19: Experimental Housing at Svartlamon (2017), Experimental Cities

09.01.19:Nórsky experimentálny projekt bývania v meste, ASB

14.02.18: Die Eigenbauer Im Norden, BAUNETZWOCHE #506

18.06.17: Experimental Housing at Svartlamon, Trondheim, Norway, 2017, World Architecture Magazine: New Norwegian Architecture: Progression and Confusion, 2017/6 (ISSN 1002-4832)

21.06.17 Self-build Svartlamon style, Unstructured extra 8 – Way out West – Norway's wild North West Atlantic coast architectural and building scene
18.11.16 Sykt lykkelige selvbyggere?, Arkitektnytt
12.11.16