top of page
Plan 1 til 100, endringer markert

OMBYGGING AV FRITIDSBOLIG I GRESSVIK

2017 (mulighetsstudie)

Prosjekt Strategi for stegvis ombygging av en eksisterende fritidsbolig fra 1950-tallet
Sted: Gressvik, Fredrikstad

Klient: Privat
Arkitekt: Nøysom arkitekter

Medarbeidere: Haakon Haanes og Cathrine Johansen Haanes

Areal: ca. 61,5 kvm.
Status: Mulighetsstudie ferdigstilt i 2017

NO: Strategi for en stegvis ombygging av en eksisterende fritidseiendom fra 50-tallet, som klienten nettopp hadde kjøpt. Klienten ønsket å beholde de eksisterende bygningene, og gjennomføre nøysom og miljøvennlig ombygging over flere år ved hjelp av mest mulig egeninnsats og gjenbruk.

Like viktig som resultatet er prosessen, hvor klienten ønsket at både hun og hennes barn skulle bli flinkere til å utnytte det de har rundt seg til å tilpasse seg til omgivelsene sine, og dermed kunne leve mer bærekraftig.

Gjennom sju byggetrinn, som kan gjennomføres som selvstendige byggeprosjekter, vil de gradvis kunne utvikle eiendommen til å møte familiens framtidige ønsker og behov. Byggetrinnene er veiledende, og vil utvikles nærmere i forkant av hver byggefase. Trinnene er utviklet i tett medvirkning med klienten og hennes barn, gjennom workshoper rundt en fysisk modell av tomta og de eksisterende bygningene.

 

EN: Strategy for an incremental transformation of an existing cabin from the 50s, that our client had just bought. She wanted to preserve the existing buildings, and develop a frugal and sustainable transformation over several years, relying on as much self building and creative reuse as possible.

The strategy proposes seven construction projects, that can be realised independently of each other. The concept is developed in close collaboration with the client and her children, through workshops around a model of the site and the existing buildings. 

 

bottom of page