CABIN IN GRESSVIK

2017 - (ongoing)

Project: Incremental transformation of a cabin from the end of the 1950s
Place: Gressvik, Fredrikstad

Client: Private
Architect: Nøysom arkitekter

Team: Haakon Haanes og Cathrine Johansen Haanes

Area: ca. 61,5 sq.m. in total
Status: Ongoing

NO: Vi ble kontaktet av klienten for å utvikle en strategi for en stegvis ombygging av en eksisterende fritidseiendom fra 50-tallet, som hun nettopp hadde kjøpt. Klienten ønsker å beholde de eksisterende bygningene, og gjennomføre nøysom og miljøvennlig ombygging over flere år ved hjelp av mest mulig egeninnsats og gjenbruk.

Like viktig som resultatet er prosessen, hvor klienten ønsker at både hun og hennes barn skal bli flinkere til å utnytte det de har rundt seg til å tilpasse seg til omgivelsene sine, og dermed kunne leve mer bærekraftig.

Gjennom sju byggetrinn, som kan gjennomføres som selvstendige byggeprosjekter, vil de gradvis kunne utvikle eiendommen til å møte familiens framtidige ønsker og behov.Byggetrinnene er veiledende, og vil utvikles nærmere i forkant av hver byggefase. Trinnene er utviklet i tett medvirkning med klienten og hennes barn, gjennom workshoper rundt en fysisk modell av tomta og de eksisterende bygningene.

 

EN: We were contacted by the client to help develop a strategy for an incremental transformation of an existing cabin from the 50s, that she had just bought. The client wanted to preserve the existing buildings, and develop a frugal and sustainable transformation over several years, relying on as much self building and creative reuse as possible.

Just as important as the result is the process, where the client aspires that both she and her children will learn how to live and build more sustaiably, and use what they have around them to adapt to their surroundings. 

Through seven construction phases, that can be realized as independent building projects, and with help from us and a carpenter, they will gradually be able to develop their property to meet the families future needs and desires. The construction phases will be developed further preceding the actual construction. They are developed in close collaboration with the client and her children, through workshops around a model of the site and the existing buildings.