Nøysom arkitekter logo.png

EN: Nøysom arkitekter ("frugal architects") is a small, idealistic architectural practice founded in Trondheim in 2015 by the then recently graduated architects Trygve Ohren, Cathrine Johansen Haanes and Haakon Haanes.

The trio wants to use their role as architects to empower people to understand and take ownership over their environment. An ecologically conscious relationship to one's environment, the architect's argue, is formed by being involved in creating it."Nøysomhet"(frugality) embodies this ecological consciousness. It is the idea that, instead of always desiring something else, the key to happiness is being satisfied with what one have. It is a struggle we all are facing, as we strive to increase our quality of life without degrading the quality of life of others. In a world that grows less sustainable every day, because of mankind's insatiable hunger to satisfy a never ending string of artificially constructed wants and needs, a renewed appreciation of frugality is exactly what we need.

Nøysom arkitekter's approach to architecture has struck a chord with many in the architectural community, and the young office has taken part in the national and international, architectural discourse for several years. In 2017 they were even invited to Beijing to take part in The Sino-Norwegian Architecture Forum at Tsinghua University. Since then the international exposure has only increased, and in 2019 the international architectural publication "Architectural Review" presented Nøysom arkitekter in their serial about"emerging architects".

Nøysom arkitekter is most known for their urban ecological pilot project, "Experimental Housing at Svartlamon". The housing project, that was initiated by the architects when they were still students, have given five families the opportunity to take part in designing and building their own, unique homes; a project undertaken with small financial means, realised through determination, collaboration, and creative reuse. Ever since the building started in 2015, the project has been covered extensively both in popular and professional media, has been exhibited in many countries, and has received several awards and distinctions. In 2017 the project could be seen in The National Museum of Architecture's exhibition "A Place to Be. Contemporary Norwegian Architecture 2011–2016", in 2018 the project won honorable mention in Trondheim Municipality Building Award, and in 2019 it was nominated for "The European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019".

Nøysom arkitekter is currently working with several other projects that applies ecological thinking to architecture and planning. They are working with a small eco community in Ulsteinvik and is working with an ecological vision and strategy for a farmstay outside Trondheim, Ersgard.

Nøysom arkitekter's portfolio also includes more conventional architectural projects, mainly centred around the transformation of existing buildings. In 2016 Nøysom arkitekter redesigned the premises of Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK), and they are currently working on several annexes, extensions and complete transformations of private homes.

Nøysom arkitekter also work with placemaking and projects in a larger scale. They have for example contributed with alternative visions for an artist led development of Strandveikaia in an harbour redevelopment area in Trondheim. In 2017-2018 Haakon was hired by the Agency of Planning and Building Services in Oslo to contribute to the EU-financed project URBACT "Sub>urban. Reinventing the fringe". In PARK, a two year project directed by LevArt, Nøysom arkitekter has helped conceive a new public park for Levanger's inhabitants, that is being developed through art projects and involving the local population.

 

For several years the architects have freelanced for the Norwegian architectural magazines Arkitektnytt and The Norwegian Review of Architecture (Arkitektur N). They have written literary reviews, architectural reviews, and six personal architectural travelogues from Taiwan, Japan, South Korea, Beijing, Barcelona, Copenhagen and Røros.  

NO: Nøysom arkitekter er et lite, idealistisk arkitektkontor som ble startet i Trondheim i 2015 av de da  nyutdannede arkitektene Trygve Ohren, Cathrine Johansen Haanes og Haakon Haanes.

Trioen ønsker å utnytte sin rolle som arkitekter til å gi flere muligheten til å forstå og ta eierskap til sine egne omgivelser, slik at de kan lære å øke sin egen livskvalitet, uten å redusere livskvaliteten for andre. Et økologisk bevisst forhold til omgivelsene blir skapt gjennom å involveres i utformingen av dem, hevder de. Nøysomhet handler om mye av det samme som økologisk bevissthet. I stedet for å alltid ønske seg mer, er nøkkelen til lykke for den som er nøysom å finne det man trenger i sine umiddelbare omgivelser. Det er en utfordring vi alle møter idet vi strever for å finne enkle, varige og miljøvennlige måter å bedre livskvaliteten vår i en verden som blir mindre bærekraftig for hver dag på grunn av menneskers umettelige sult etter å tilfredsstille stadig nye og konstruerte behov.

Nøysom arkitekters tilnærming til arkitektur og arkitektens rolle ser ut til å ha truffet en nerve hos mange i arkitektmiljøet, og det unge kontoret har tatt del i den nasjonale og internasjonale arkitektdiskursen i flere år. I 2017 ble de invitert til Beijing og Kinesisk-norsk arkitekturforum for å presentere sin nøysomme arkitekturfilosofi ved Tsinghua University. Siden da har den internasjonale oppmerksomheten bare økt, og i 2019 ble Nøysom arkitekter presentert i det internasjonale arkitekturmagasinet "Architectural Review"s føljetong om "emerging architects".

Kontoret er mest kjent for sitt byøkologiske forbildeprosjekt, "Eksperimentboliger på Svartlamon". Prosjektet, som ble påbegynt mens arkitektene fortsatt var studenter, har gitt fem familier muligheten til å bygge sine egne, unike hjem; et prosjekt som ble gjennomført med svært begrensede finansielle midler, realisert gjennom egeninnsats, samarbeid og kreativ gjenbruk. Siden byggingen begynte i 2015, har det høstet flere priser og utmerkelser, og vært flittig referert til både i media og i fagtidsskriftene. Prosjektet har blant annet vært stilt ut på Nasjonalmuseet for Arkitektur i utstillingen “Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011-2016”, vunnet hedrende omtale i Trondheim kommunes byggeskikkspris for 2018, og blitt nominert til den prestisjetunge Mies Van Der Rohe-prisen for 2019, EUs samtidsarkitekturpris.

Nøysom arkitekter arbeider for tiden med flere prosjekter som anvender økologisk tenkning på arkitektur og planlegging. De arbeider med et nytt miljøtun i Ulsteinvik, og arbeider med å skape en helhetlig, økologisk visjon for Ersgard, et gårdshotell utenfor Trondheim.

Nøysom arkitekters portefølje inkluderer også mer konvensjonelle arkitekturprosjekter, særlig ombygginger av eksisterende bygg. Nøysom arkitekter har blant annet fått bygget om lokalene til Trondheim Senter for Samtidskunst (TSSK), og arbeider med flere pågående tilbygg, påbygg og komplette ombygginger for privatkunder.

 

Nøysom arkitekter jobber også en del med by- og stedsskapings-prosjekter. De har for eksempel bidratt til å skape alternative visjoner for en kunstnerdrevet utvikling av Strandveikaia, på Nyhavna i Trondheim. I 2017-2018 var Haakon leid ut til Plan- og bygningsetaten i Oslo for å bidra til det EU-finansierte byutviklingsprosjektet URBACT "Sub>Urban. Reinventing the fringe". I PARK, et toårig prosjekt i regi av LevArt, har Nøysom arkitekter bidratt til å berede grunnen for en ny bypark for Levangers innbyggere, som utvikles gjennom kunstneriske prosjekter og involvering av lokalbefolkningen.

Arkitektene skriver også på frilansbasis for både Arkitektnytt og Arkitektur N. De har skrevet både bokanmeldelser, prosjektomtaler, og seks personlige og arkitektfaglige "reisebrev" fra bl.a. Taiwan, Japan, Sør-Korea, Beijing, Barcelona, København og Røros.

 

Awards & exhibitions

2019 Nominated for the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019

2018 Trondheim kommunes byggeskikkspris 2018, hedrende omtale
2018 Små aktører - nye fortællinger, Galleri PIRPA, Copenhagen, DK

2017  2017 Sino-Norwegian Architecture Forum. Tsinghua University, Beijing, China

2017 Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011-2016, Nasjonalmuseet - Arkitektur, Oslo

2015 Trondhjems Arkitektforenings pris til beste trondhjemsrelaterte masteroppgave

Written by Nøysom arkitekter

08.05.19 Trivsel og bakgrunnssjekk på Røros, Arkitektnytt N 05/2019

25.04.19 Hjemme hos Turnéteateret, Arkitektur N 02/2019 

23.11.18 Boliger for mennesker, Arkitektnytt 10/2018

29.06.18 Hvor blir det av de norske byggfellesskapene?, Arkitektnytt 06/2018

09.02.18 Reisebrev fra en hardt prøvet bykjerne, Arkitektnytt 01/2018

12.06.17 Hva er god arkitektur?, Arkitektnytt 05/2017

21.06.17 Self-build Svartlamon style, Unstructured extra 8 – Way out West – Norway's wild North West Atlantic coast architectural and building scene

12.05.17 Om Satori, wabi og japanernes forhold til naturen, Arkitektnytt 04/2017

20.04.17 Æ, Ø og Å i Taiwan, Arkitektnytt 03/2017

10.02.17 Framtida bygger vi sammen, Arkitektur N nr. 01/2017 (s.86-87)

01.10.16 Boligvisioner: Nøysom Arkitekter, Arkitekten Nr. 10 Oktober 2016 Vol. 118 (s. 12-16)

27.04.16 Bærekraftig selvbygging, Arkitektur N nr. 03/2016 (s.22-35)

Written about Nøysom arkitekter

17.09.19: Slik gjør du huset ditt miljøvennlig, NRK

08.05.19: Nøysom Arkitekter: ‘sustaining the earth is about respect, reciprocity and using only what you need’, Architectural Review

16.02.19: Experimental Housing at Svartlamon, Archdaily
22.01.19: Experimental Housing at Svartlamon (2017), Experimental Cities

09.01.19:Nórsky experimentálny projekt bývania v meste, ASB

12.12.18: Ni norske nominerte til Mies-prisen, Arkitektnytt

10.12.18 Enkelte trønderske bygninger er blant de beste i verden, Adresseavisa 

13.11.18: –En alternativ boligpolitikk er mulig, Arkitektnytt

01.11.18: Stemmer fra en ny boligsektor, OBOS-bladet 09/2018

14.09.18: Dette er prosjektene som fikk byggeskikkpris i Trondheim, Adresseavisa

30.05.18: Gjevt med gjenbruk på Svartlamon, Trondheim 2030

14.02.18: Die Eigenbauer Im Norden, BAUNETZWOCHE #506

05.01.18: Nøysomhetshjemmet, Adresseavisa

22.12.17: Nå bygges det eksperimentelle fellesboliger, D2

10.11.17: Tromsø-arkitektens billige boliger vekker interesse i Kina, iTromsø

18.06.17: Experimental Housing at Svartlamon, Trondheim, Norway, 2017, World Architecture Magazine: New Norwegian Architecture: Progression and Confusion, 2017/6 (ISSN 1002-4832)

10.06.17 Kunstnernes hus, Ukeadressa

03.03.17 Gjør det selv-bydelen, Morgenbladet nr. 9 / 3.-9. mars 2017

08.02.17 Vil at flere skal bo billig og alternativt på Svartlamon, Trondheim24

18.11.16 Sykt lykkelige selvbyggere?, Arkitektnytt

12.11.16 Nøysom arkitekter, Pollen no 3 - Gjør det selv (s. 8-9)

01.10.16 Noe å bygge videre på, NATT&DAG, Trondheim, Oktober 2016 (Annonsebilag – Trondheim næring)

08.09.16 De nye selvbyggerne (kronikk), Kommunal Rapport 

24.06.16 Hva skjer egentlig på Svartlamoen? (kronikk), Adresseavisa

10.05.16 Studentprosjekt blir miljøvennlige og nøysomme rekkehus på Svartlamoen, Trondheim 2030

01.04.16 Idealistiske kontorer: Nøysom arkitekter Magasinet KOTE 

09.12.15 Arkitekt bygget fem hus uten kontrakt, Østlandets blad

13.11.15 Drømmen om den ideelle bolig, Arkitektnytt 09/10-2015 (s. 31-32)

09.11.15 Å starte eget kontor – et intervju med Nøysom arkitekter, Tidskriftet A 3/2015 

16.10.15 BYGGEKSTRA: SVARTLAMON GJØR-DET-SELV, Smallprint.no 

01.10.15 Vil bygge alternativt og billig, Byggeindustrien 

09.09.15 Bærekraftig bygg på Svartlamon, Byavisa i Trondheim

08.08.15 –Jeg tror prosjektet treffer en nerve hos folk, Adresseavisa

30.06.15 Selvbyggerne, Artscene Trondheim

12.05.15 Selvbygging for leieboere, Leieboerforeningen

29.10.14 Bærekraftig byggeprosjekt på Svartlamon, Under Dusken

02.10.14 Bygger husrekke for to millioner kroner, Byggeindustrien

15.09.14 Eksperimenterer med fem nye boliger på Svartlamon, Adresseavisa 

Lectures and symposiums

28.11.19 Med mennesket i sentrum - økologisk byutvikling i praksis - Byutviklingsverksted i Levanger - Kulturarv, kunst og mennesker som ressurs for en attraktiv og bærekraftig byutvikling, Festiviteten, Levanger

22.11.19 Wood: Structure and Expression Symposium, Academy of Architecture, Amsterdam, NL

19.09.19 Socialt byggande och modernt självbyggeri 2019, Chalmers konferens, Göteborg, SE

23.05.19 Hvordan kan vi bygge våre egne boliger?, ByKuben (som en del av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019)

07.02.19 SELVBYG KØBENHAVN, KADK, Vandflyverhangaren, København, DK
09.11.18 Tøyen boligkonferanse, Aktivitetshuset K1, Oslo

28.09.18 Framtiden bygger vi sammen, om selvbygging, medvirkning og byøkologi, LevArt, Levanger

21.02.18 Selvbyggerprosjektet på Svartlamon i Trondheim, Hordaland kunstsenter, Bergen

17.11.17 2017 Sino-Norwegian Architecture Forum. Tsinghua University, Beijing, China

10.11.17 OAF-forelesning - Nøysom (NO) og Marx (SE). Arkitektenes hus, Oslo

07.09.17 Foredrag og debatt. Et sted å bo. Nasjonalmuseet - Arkitektur, Oslo

12.11.16 Forelesning i forbindelse med slipp av Pollen no. 3 "Gjør det selv", Sentralen, Oslo

19.10.16 Gjesteforelesning for Bergen arkitektforening, Litteraturhuset i Bergen

29.08.16 Gjesteforelesning for Arkitektur 5, NTNU Trondheim

15.04.16 Gjesteforelesning ved Fagdagen for interiørstudenter. Høgskolen i Kristiania Trondheim

27.01.16 Pecha Kucha Trondheim

07.10.15 JABB, Trondheim

19.10.15 Gjesteforelesning ved Bærekraftuka på NTNU, NTNU Trondheim 

19.09.15 Making Lewes: Rethinking Housing Exhibition & Symposium. Lewes, East-Sussex, UK

12.09.15 Et bærekraftig hjem: Hvordan få trøndere til å bo og leve bærekraftig?, Klimafestivalen i Trondheim

25.08.15 Gjesteforelesning for Arkitektur 5, NTNU Trondheim

References in academic works
2020: Jenny Stenberg: Forma ditt hem – medskapande design inför självbyggeri (Egnahemsfabriken, Chalmers & Apricus), s.12-13

2018: Elisabeth Søiland og Silje Klepsvik: Alternative modeller for utvikling av sosialt bærekraftige boliger. En eksempelsamling av OPEN transformation, FORKOMMUNE forprosjekt “Kommunen som pådriver for alternative løsninger”, s.24-25
2017: Siv Bleiklie: Dette er arkitektur – en introduksjon (ISBN: 9788245019971), s. 208
2016: Frank Båtbukt: Selvbygger i by, selvbygging som verktøy for boligbygging og byutvikling (Arkitektur og designhøyskolen i Oslo, Masteroppgave i urbanisme)
2016: H.O. Myskja, B. Sandberg og S. Osnes: Eksperimentboligene på Svartlamon, gjennomgang og vurdering av prosessen fra idé til bygg (NTNU Trondheim, AAR4815 Plan og byggeprosess)
2015: Haakon Haanes og Trygve Ohren: Eksperimentboliger på Svartlamon (NTNU Trondheim, Masteroppgave i arkitektur)

Film, TV etc.

17.09.19 Frederica Miller (Nøysom arkitekter og gjenbrukshusene på Svartlamon) NRK2

06.01.17 Torfinn bygger hus med gjenbrukte materialer, Newton, NRK Super

15.03.16 Husbygging del 3: Andre etasje og taket, Newton, NRK Super

31.01.16 Husbygging del 2: Bygge reisverk, Newton, NRK Super

28.01.16 Husbygging del 1: Første spadetaket, Newton, NRK Super

Trygve, portrett.png

Trygve Ohren

Arkitekt/partner

+47 993 88 725

trygve@noysomarkitekter.no

Cathrine, portrett.png

Cathrine Johansen Haanes

Arkitekt/partner

+47 930 239 44

cathrine@noysomarkitekter.no

Haakon.png

Haakon Haanes

Arkitekt/partner

+47 924 82 042

haakon@noysomarkitekter.no

Trygve Ohren er utdannet arkitekt ved NTNU (2009 - 2015), og var med å starte Nøysom arkitekter i 2015. Helt siden studietida har Ohren engasjert seg i en rekke ulike prosjekter, blant annet gjennom kunst- og arkitektduoen RAKE (i samarbeid med billedkunstner Charlotte Rostad). I RAKE  arbeider han som kurator, produsent, arkitekt og kunstner, alt etter hvilke type prosjekt det er snakk om. Han har også arbeidet i flere år som timelærer i arkitektur på NTNU.

Ohren har lang erfaring med å arrangere og sette opp workshops, midlertidige prosjekter og utstillinger. Flere av prosjektene Ohren har vært involvert i har handlet om å skape rom for medvirkning og demokratiske prosesser, ikke minst gjennom den årelange medvirkningsprosessen som resulterte i Eksperimentboligene på Svartlamon, hvor Trygve hadde en nøkkelrolle knyttet til involveringen av beboerne på Svartlamon og oppfølgingen av selvbyggerne gjennom planleggings- og byggefasen.

I duoen RAKE har Ohren blant annet skapt nye rom for samtaler om byutvikling. Utstillingen «Constant. Decay.» tok utgangspunkt i en rivningstruet bygård. Gjennom en måned med aktiviteter og utstillinger ble bygården gjort om til en slags innendørs park.

 

I Fremtidens bygder prosjektet «Kva nå?» (Kviteseid) jobbet Trygve med stedsidentitet og det å få befolkningen til å se sine omgivelser i nytt perspektiv. Dette er spørsmål han også har jobbet mye med som produsent og kurator, blant annet i utstillingen «White nights» av Jordi Colomer og «Southern dream of a nordic summer landscape» av Jeronimo Hagerman. 

Gjennom de mangfoldige prosjektene Ohren har vært involvert i, har han demonstrert en unik evne til å gjennomføre ideer og virkeliggjøre visjoner som mange tenker er umulig. Dette gjør han ved å kombinere praktisk kunnskap om bygging og konstruksjon, kreativ lekenhet, og en uvanlig åpenhet og generøsitet for andres perspektiver og synspunkter i samarbeidsprosesser.

Cathrine Johansen Haanes er utdannet arkitekt ved NTNU (2009 - 2014), og var med å starte Nøysom arkitekter i 2015. Helt siden oppstarten har Cathrine vært en av bærebjelkene i kontoret, og den eneste i trioen som har arbeidet fulltid i Nøysom arkitekter siden begynnelsen.

Cathrine har hatt ansvar for flere av prosjektene vi har gjort for privatkunder, og har begynt å opparbeide seg en solid erfaring som prosjekterende arkitekt. Hun er en dyktig tegner, og kommer ofte fram til kreative og elegante løsninger. Det viktigste for Cathrine er at de hun hjelper får mulighet til å skape seg de omgivelsene de selv ønsker å leve i. Cathrine har et ydmykt forhold til sin rolle som arkitekt, og er god til å samarbeide med andre involverte i byggeprosjekter, fra byråkrater til byggmestre. 

Cathrine leser mye, og er svært engasjert i arkitektur, økologi og livsfilosofi. Sammen med Haakon har hun skrevet en rekke artikler for bl.a. Arkitektnytt og Arkitektur N om arkitektur, byøkologi og alternative boformer. De har også skrevet seks personlige reisebrev sammen for Arkitektnytt, fra Taiwan, Japan, Sør-Korea, Beijing, Barcelona, København og Røros. 

 

Cathrine har også arbeidet med undervisning  og muntlig formidling, og vært med å holde en rekke presentasjoner og foredrag. Sammen med Trygve og Haakon har hun vært veileder for Trestykker, en workshop for arkitektstudenter fra alle arkitektskolene i Norge, og i 2019 var hun ekstern sensor for masterstudentene på Bergen Arkitektskole.

Cathrine liker å følge med på hva som skjer i arkitektfaget. Hun er alltid på utkikk etter nye, og bedre måter å gjøre ting på, fra detaljering til visualisering. På denne måten bidrar hun til at kontoret hele tiden er åpne for å utvikle seg videre, både når det kommer til interesser og ferdigheter.

Haakon Haanes er utdannet arkitekt ved NTNU (2009 - 2015), og var med å starte Nøysom arkitekter i 2015. Siden studietida har Haakon også arbeidet som planlegger og stedsutvikler, først som arkitekt ved Byplankontoret i Trondheim (2014-2016), deretter som innleid rådgiver i Plan- og bygningsetaten i Oslo (2017-2018) og nå som planlegger på Oslokontoret til Asplan Viak (2018-).

Som planlegger har Haakon arbeidet med utarbeidelse av alt fra kommunedelplaner til detaljreguleringsplaner, men først og fremst med mulighetsstudier og nytenkende by-, steds- og boligutvikling, med særlig fokus på

økologisk urbanisme, utvikling av økosamfunn, sosial bærekraft, medvirkning -og alternative boformer.

 

Haakon har bred erfaring med visuell formidling, og har utarbeidet mye av det grafiske uttrykket til Nøysom arkitekter. Haakon har hatt ansvar for layout og illustrasjoner til en rekke lengre rapporter og dokumenter, som Kommunedelplanen for Nyhavna (2016), og Oslo kommunes sluttrapport ifbm. URBACT sub>urban Reinventing the fringe, URBACT i Hovinbyen (2018).

Haakon er engasjert i, og arbeider mye med, visjons- og idéutvikling knyttet til bærekraftig arkitektur og stedsutvikling. 

 

Haakon har arbeidet mye med skriftlig og muntlig formidling. Både alene og sammen med Cathrine har han skrevet en rekke artikler for bl.a. Arkitektnytt, Arkitektur N, Arkitekten og Unstructured Magazine om eksperimentboligene på Svartlamon arkitektur, byøkologi og alternative boformer. De har også skrevet seks personlige reisebrev sammen for Arkitektnytt, fra Taiwan, Japan, Sør-Korea, Beijing, Barcelona, København og Røros. I tillegg har han holdt en rekke foredrag og presentasjoner, både sammen med de andre i Nøysom arkitekter og alene.

Utdanning

2009 - 2015 Master i Arkitektur ved NTNU

 

Utvalgt arbeidserfaring

2015 - Arkitekt og partner i Nøysom arkitekter

2017 - 2019 Timelærer arkitektur - NTNU AD-fakultet

2011 - 2019 Kunstnerisk ansvarlig, RAKE visningrom

 

Annen relevant erfaring

2011 - 2019 Drift av RAKE visningsrom og arbeidsfellesskap

2014 - 2019 Leder av Røroskomiteén - TAF international celebration of architecture

2018 Veileder for Trestykker 2018

2013 - 2015 Ansettelse ved ReMida - senter for kreativ gjenbruk, Trondheim

Utdanning

2009 - 2014 Master i Arkitektur ved NTNU

2009 Fransk II/kunsthistorie, Gateway College Paris

2008 Allmennfag, Kongsbakken vgs. Tromsø

 

Utvalgt arbeidserfaring

2015 - Arkitekt og partner i Nøysom arkitekter

2012 og 2013 Byggepraksis, Peab Bjørn Bygg AS (sommerjobb)

 

Annen relevant erfaring

2019 Ekstern sensor for diplomstudentene på BAS (Bergen Arkitektskole)

2018 Veileder for Trestykker 2018

Utvalgte arkitekturprosjekter

2019 - Plassen miljøtun (pågår)

2019- Ersgard (pågår)

2018- Tilbygg til Trønderlån på Stadsbygda (pågår)

2018 - 2019 PARK. i regi av LevArt, Levanger

2018 Ombygging i Thomas Hirschs gate Trondheim (ferdigstilt)

2013 - 2017 Eksperimentboliger på Svartlamon

2016 - 2017 Ombygging av TSSK

2015- Asbjørnsens gate, Trondheim, tilbygg (under bygging)

2011 “RAKE visningsrom” - Visningsrom for kunst og arkitektur

 

Kuratorvirksomhet

2017 Coast contemporary - RAKE visningsrom, Hurtigruta, Svolvær - Bergen

2017 Cosmoscow - RAKE visningsrom, Moskva

2016 «Southern dream of a nordic summer landscape» - Jeronimo Hagerman

2015 - 2016 The Collaborative Curating Project - RAKE visningsrom

2015 Relansering av RAKE visningsrom på Brattøra

2015 «Prophetia» - co-produsent - Fundacio Miró, Barcelona

2014 “White nights” - Jordi Colomer - prosjekt i Elgesetergate 21, Trondheim

2013 “Constant. Decay.”  - gruppeutstilling i Elgesetergate30b, Trondheim

2013 “The World is Still Beautiful” av David Grandorge, RAKE visningsrom

 

Skriving
25.04.19 Hjemme hos Turnéteateret, Arkitektur N 02/2019 

Utstillinger / utsmykkinger

2018 - 2021 Utsmykking «En hammer er også en fjellformasjon» Huseby skoler

2018 Del av «We live in cities of sites» Svartlamon, regi: Betty Nilsen

2018 Del av «Carsten Hoff: Små aktører – nye fortællinger», Pirpa, København

2017 - 2018 Utsmykking ved Ole Vig Vgs, Stjørdal

2017 Cosmoscow, utstillende kunstner under kunstmesse i Moskva, Russland

2017 «Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011-2016» - Nasjonalmuseet.

2017 Del av Marjetica Potrč «On Coexistence» - Kunsthall Trondheim

2016 «Motorpsycho’s lamon» - Samarbeid med Pål Bøyesen - Rockheim

2015 «Like Pinning Jelly to the Wall» Trondheim Kunstmuseum - RAKE

2014 - 2015 «Emilies Hus» - del av “Deep sites” i regi av LevArt, Levanger

2014 “Kva no?” - Kvitseid, Fremtidens bygder 

 

Foredrag / workshops / undervisning

28.11.19 Byutviklingsverksted i Levanger - Kulturarv, kunst og mennesker som ressurs for en attraktiv og bærekraftig byutvikling, Festiviteten, Levanger

2019 Socialt byggande och modernt självbyggeri 2019, Göteborg, SE

2019 SELVBYG KØBENHAVN, KADK, Vandflyverhangaren, København, DK

2018 Framtiden bygger vi sammen, om selvbygging, medvirkning og byøkologi, LevArt, Levanger

2018 Workshop for Masterstudentene ved NTNU - KiT, utstillingsproduksjon

2018 Gjesteforelesning Trondhjems Arkitektforening, Selvbyggerprosjektet

2018 Foredrag Hordaland Kunstsenter, Selvbyggerprosjektet

2017 Kunstsnakk #10, Mellomstasjonen Nasjonalmuseet

2017 Sensor ARK2 - NTNU, arkitektur

2016 Forelesning i forbindelse med slipp av Pollen no. 3 “Gjør det selv»

2016 Gjesteforelesning for Bergen arkitektforening - Litteraturhuset i Bergen

2016 Gjesteforelesning for Arkitektur 5 - NTNU Trondheim

2015 Making Lewes festival 2015 - Lewes, England

2014 ReMida festivalen 2014

2014 Førsteklasseworkshop’n - Kunstakademiet i Trondheim, NTNU

2012 ROMLAB 1 – 5: fra Batnfjordsøra til Portugal.

2012 Foredragsholder: novus festivalen, T - Berlin, om RAKE.

2011 Foredragsholder: Forskningsdagene ved NTNU, om RAKE.

2011 Foredragholder: Røros Seminaret, om TreStykker2011.

2010 - 2011 Initiativtager og arrangør av studentworkshopen TreStykker2011.

2010 Foredragsholder: Røros Seminaret, om førsteklassebyggingen.

2010 Deltager under ManMade youngstorget.

 

Nominasjoner / utvalgt presse

2019 AREA: Nøysom arkitekter - Architectural Review

2018 Mies van der Rohe Award 2019 - Nominasjon - Eksperimentboliger på Svartlamon

2018 TK - Byggeskikkpris - Hederlig omtale - Selvbyggerboligene.

2017 Temanummer av Billedkunst - om RAKE visningsrom

2014- Eksperimentboligene på Svartlamon - D2 / Morgenbladet / Adresseavisa / ArkitekturN / Arkitektnytt osv.

2015 “TAF prisen” - årets beste Trondheimsprosjekt - TAF

2014 “Constant. Decay. - Årets beste utstilling” - Ut-awards & Natt&Dag

2013 “Aktuell arkitekt” - Arkitektnytt - NAL medlemsblad

2013 “Mies van der Rohe award 2013” - Short listed

2011 - “RAKE visningsrom” - Archdaily / Detail green / Habitat / ++

Utvalgte arkitekturprosjekter

2019 - Plassen miljøtun (pågår)

2019- Ersgard (pågår)

2018- Tilbygg til Trønderlån på Stadsbygda (pågår)

2018 - 2019 PARK. i regi av LevArt, Levanger

2018 Fremtidsbilder for Breisia, Nyhavna

2018 Ombygging av enebolig på Nesodden (til rammesøknad)

2017 Ombygging av fritidsbolig i Gressvik (til rammesøknad)

2013 - 2017 Eksperimentboliger på Svartlamon

2016 - 2017 Ombygging av TSSK

2016 Sjøbu, Høvåg (skisseprosjekt)

2016 Vedbod til kunstprosjekt "Grønn sofa" Tiller Øst, Trondheim

2015 Ombygging, Eidsvolls gate, Trondheim (til rammesøknad)

2015- Asbjørnsens gate, Trondheim, tilbygg (under bygging)

2014 "Veien til Satori", diplomoppgave ved NTNU, Trondheim

Skriving

08.05.19 Trivsel og bakgrunnssjekk på Røros, Arkitektnytt N 05/2019
25.04.19 Hjemme hos Turnéteateret, Arkitektur N 02/2019 
23.11.18 Boliger for mennesker, Arkitektnytt 10/2018

29.06.18 Hvor blir det av de norske byggfellesskapene?, Arkitektnytt 06/2018

09.02.18 Reisebrev fra en hardt prøvet bykjerne, Arkitektnytt 01/2018

12.06.17 Hva er god arkitektur?, Arkitektnytt 05/2017
12.05.17 Om Satori, wabi og japanernes forhold til naturen, Arkitektnytt 04/2017
20.04.17 Æ, Ø og Å i Taiwan, Arkitektnytt 03/2017
10.02.17 Framtida bygger vi sammen, Arkitektur N nr. 01/2017 (s.86-87)

 

Utstillinger

05.10.18-27.10.18  Små aktører - nye fortællinger, Galleri PIRPA, Copenhagen, DK

17.11.17 2017 Sino-Norwegian Architecture Forum. Tsinghua University, Beijing, China

09.06.17-19.11.17 Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011-2016, Nasjonalmuseet - Arkitektur, Oslo

 

Foredrag / workshops / undervisning

28.11.19 Byutviklingsverksted i Levanger - Kulturarv, kunst og mennesker som ressurs for en attraktiv og bærekraftig byutvikling, Festiviteten, Levanger

22.11.19 Wood: Structure and Expression Symposium, Academy of Architecture, Amsterdam, NL

19.09.19 Socialt byggande och modernt självbyggeri 2019, Göteborg, SE

07.02.19 SELVBYG KØBENHAVN, KADK, Vandflyverhangaren, København, DK
09.11.18 Tøyen boligkonferanse, Aktivitetshuset K1, Oslo

28.09.18 Framtiden bygger vi sammen, om selvbygging, medvirkning og byøkologi, LevArt, Levanger

17.11.17 2017 Sino-Norwegian Architecture Forum. Tsinghua University, Beijing, China
19.10.16 Gjesteforelesning for Bergen arkitektforening, Litteraturhuset i Bergen
29.08.16 Gjesteforelesning for Arkitektur 5, NTNU Trondheim
15.04.16 Gjesteforelesning ved Fagdagen for interiørstudenter. Høgskolen i Kristiania Trondheim
27.01.16 Pecha Kucha Trondheim

Nominasjoner / utvalgt presse

2019 AREA: Nøysom arkitekter - Architectural Review

2019 Nomination for The European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019

2018 Trondheim kommunes byggeskikkspris 2018, hedrende omtale

2014- Eksperimentboligene på Svartlamon - D2 / Morgenbladet / Adresseavisa / ArkitekturN / Arkitektnytt osv.

Utdanning

2009 - 2015 Master i Arkitektur ved NTNU

2012-2013 Architecture, Utveksling gjennom Erasmus ved University College Dublin (UCD)

2007-2009 Filosofi (påbegynt bachelor, med 40-gruppe i psykologi) Universitetet i Oslo

2007 Allmennfag, Kristelig Gymnasium, Oslo

 

Utvalgt arbeidserfaring

2018- Planlegger i Asplan Viak

2015 - Arkitekt og partner i Nøysom arkitekter

2017-2018 Innleid prosjektmedarbeider for URBACT sub>urban. Reinventing the fringe (Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune)

2015-2016  Arkitekt, Byplankontoret i Trondheim

2014-2015  Sommerjobber og midlertidige stillinger ved Byplankontoret i Trondheim

Annen relevant erfaring

2018 Veileder for Trestykker 2018

Utvalgte arkitektur og stedsutviklingsprosjekter

2017-2018 URBACT sub>urban. Reinventing the fringe (Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune)

2018 PARK. i regi av LevArt, Levanger

2018 Fremtidsbilder for Breisia, Nyhavna

2018 Ombygging av enebolig på Nesodden (til rammesøknad)

2017 Ombygging av fritidsbolig i Gressvik (til rammesøknad)

2016-2017 Planprogram med prinsipplan for Flatåsen lokalsenter (som ansatt i Trondheim kommune, Byplankontoret)

2013 - 2017 Eksperimentboliger på Svartlamon

2014-2016 Kommunedelplan for Nyhavna (som ansatt i Trondheim kommune, Byplankontoret)

2016 - 2017 Ombygging av TSSK

2016 Sjøbu, Høvåg (skisseprosjekt)

2015 Ombygging, Eidsvolls gate, Trondheim (til rammesøknad)

2015- Asbjørnsens gate, Trondheim, tilbygg (under bygging)

2014 "Veien til Satori", diplomoppgave ved NTNU, Trondheim

Skriving

08.05.19 Trivsel og bakgrunnssjekk på Røros, Arkitektnytt N 05/2019

25.04.19 Hjemme hos Turnéteateret, Arkitektur N 02/2019 

23.11.18 Boliger for mennesker, Arkitektnytt 10/2018

29.06.18 Hvor blir det av de norske byggfellesskapene?, Arkitektnytt 06/2018

09.02.18 Reisebrev fra en hardt prøvet bykjerne, Arkitektnytt 01/2018

12.06.17 Hva er god arkitektur?, Arkitektnytt 05/2017

21.06.17 Self-build Svartlamon style, Unstructured extra 8 – Way out West – Norway's wild North West Atlantic coast architectural and building scene

12.05.17 Om Satori, wabi og japanernes forhold til naturen, Arkitektnytt 04/2017

20.04.17 Æ, Ø og Å i Taiwan, Arkitektnytt 03/2017

10.02.17 Framtida bygger vi sammen, Arkitektur N nr. 01/2017 (s.86-87)

01.10.16 Boligvisioner: Nøysom Arkitekter, Arkitekten Nr. 10 Oktober 2016 Vol. 118 (s. 12-16)

27.04.16 Bærekraftig selvbygging, Arkitektur N nr. 03/2016 (s.22-35)

 

Utstillinger

05.10.18-27.10.18  Små aktører - nye fortællinger, Galleri PIRPA, Copenhagen, DK

17.11.17 2017 Sino-Norwegian Architecture Forum. Tsinghua University, Beijing, China

09.06.17-19.11.17 Et sted å være. Norsk samtidsarkitektur 2011-2016, Nasjonalmuseet - Arkitektur, Oslo

 

Foredrag / workshops / undervisning

28.11.19 Byutviklingsverksted i Levanger - Kulturarv, kunst og mennesker som ressurs for en attraktiv og bærekraftig byutvikling, Festiviteten, Levanger

22.11.19 Wood: Structure and Expression Symposium, Academy of Architecture, Amsterdam, NL

19.09.19 Socialt byggande och modernt självbyggeri 2019, Göteborg, SE

07.02.19 SELVBYG KØBENHAVN, KADK, Vandflyverhangaren, København, DK
09.11.18 Tøyen boligkonferanse, Aktivitetshuset K1, Oslo

28.09.18 Framtiden bygger vi sammen, om selvbygging, medvirkning og byøkologi, LevArt, Levanger

17.11.17 2017 Sino-Norwegian Architecture Forum. Tsinghua University, Beijing, China

10.11.17 OAF-forelesning - Nøysom (NO) og Marx (SE). Arkitektenes hus, Oslo

07.09.17 Foredrag og debatt. Et sted å bo. Nasjonalmuseet - Arkitektur, Oslo
19.10.16 Gjesteforelesning for Bergen arkitektforening, Litteraturhuset i Bergen
29.08.16 Gjesteforelesning for Arkitektur 5, NTNU Trondheim
15.04.16 Gjesteforelesning ved Fagdagen for interiørstudenter. Høgskolen i Kristiania Trondheim
27.01.16 Pecha Kucha Trondheim

25.08.15 Gjesteforelesning for Arkitektur 5, NTNU Trondheim

Nominasjoner / utvalgt presse

2019 AREA: Nøysom arkitekter - Architectural Review

2019 Nomination for The European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019

2018 Trondheim kommunes byggeskikkspris 2018, hedrende omtale

2015 - Trondhjems Arkitektforenings pris til beste trondhjemsrelaterte masteroppgave, sommer 2015.

2014- Eksperimentboligene på Svartlamon - D2 / Morgenbladet / Adresseavisa / ArkitekturN / Arkitektnytt osv.