top of page

NORDØSTPASSASJEN

2018 (mulighetsstudie)

Prosjekt: Mulighetsstudie for fremtidig kulturproduksjon på Strandveikaia
Sted: Strandveikaia, Trondheim

Klient: Breisia-alliansen
Arkitekt: Nøysom arkitekter

Medarbeidere: Trygve Ohren, Haakon Haanes, Cathrine Johansen Haanes (og Hege Elise Røisland)
Status: Ferdigstilt 2018

NO: I 2016 ble arkitektkonkurransen EUROPAN13 arrangert, med Strandveikaia på Nyhavna i Trondheim som en av konkurranse-tomtene.  Strandveikaia er i dag et viktig sted for Trondheims kunst- og kulturliv, med en mangfoldig og rik kulturproduksjon. Dersom dette skal bevares når Nyhavna nå skal utvikles, er man nødt til å sette kulturproduksjon på dagsorden i langt større grad enn i dag.

På oppdrag fra “Breisia-alliansen” (som ble startet av kunstnerorganisasjonene TBK (Trøndelag bildende kunstnere) og NKM (Norske kunsthåndverkere i Midt-Norge) for å sikre fortsatt kultur- og småskalaproduksjon på Nyhavna), ble vi spurt om vi kunne skissere et alternativ til EUROPAN-vinnernes framtidsbilder for Strandveikaia. De første skissene ble vist fram under “Hendelser på Nyhavna”, 8-10 juni 2018. Samme høst bidro vi med visjonsskisser som illustrerer muligheten for en ombygging av den eksisterende transportsentralen til fellesverksted, kunstnerboliger og atelierplasser.

Breisia ønsker å opprette en ideell stiftelse, Nordøstpassasjen, som skal leie området av Trondheim Havn, og sikre fortsatt mangfold og kulturproduksjon, etter modell av naboområdet Svartlamon. Med utgangspunkt i bevaring og tilpasninger av eksisterende bygninger på området, samt eksperimentelle byggetomter mellom og rundt bygningene, vil Nordøstpassasjen kunne huse et mangfold av funksjoner, som fellesverksteder, gjenbruksutsalg, rimelige kunstnerboliger og atelierplasser, som vil gavne nærmiljøet, og ikke minst Trondheims kunst- og kulturliv. I tillegg vil man få en rikere, mer bærekraftig og mangfoldig utvikling av Nyhavna. Det kalles merverdi!

 

EN: In 2016 the architectural competition EUROPAN13 was arranged, with Strandveikaia at Nyhavna in Trondheim as one of the sites. The existing harbour environment at Strandveikaia is an important art and culture hub in Trondheim, and is home to a rich and varied cultural production. Two years after the competition, “The Breisia alliance“ (started by the local artist organisations TBK and NKM to secure continued small scale cultural production at Nyhavna) asked us to help sketch an alternative to the existing proposals for development, where Strandveikaia is preserved as a vibrant, creative and cultural hub. The first sketches were shown during the festival “Hendelser på Nyhavna” (Happenings at Nyhavna), June 8-10 2018. Later that year we also contributed with illustrations that show the existing transport central building transformed into shared workshops, artist housing and studios.

bottom of page