top of page

NO: PARK. (2017-2019) var et toårig prosjekt kuratert og ledet av LevArt, en ikke-kommersiell virksomhet i Levanger, som tilrettelegger for samtidskunstprosjekter. Målet med PARK-prosjektet var å så frøene til en gradvis transformasjon av skolegården til de gamle skolebyggene i Kirkegata 11, hvor blant annet LevArt har sine lokaler, slik at det kan vokse fram en grønn kulturpark, av og for Levangers innbyggere.

I tillegg til å forberede grunnen til en framtidig offentlig park, tar prosjektet opp viktige spørsmål knyttet til hva fellesskapets rom kan være i dag, og kunstens rolle i det offentlige rom. LevArt la opp til et kollektivt arbeid med en rekke kunstnere og andre samarbeidspartnere; Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg, Tenthaus, Alt Går Bra, SMØR Press, Creative Time Summit, Kantinekino og Aleksander Johan Andreassen, Rena Raedle, Vladan Jeremić, Louis Henderson, Pinecone, De undertryktes teater / Raphaël Grisey, Bouba Touré og Kaddu Yaraax / Diol Mohamadou m.fl.

Vår rolle i prosjektet var å etablere noen fysiske føringer for den videre utviklingen, ved å ta utgangspunkt i erfaringer fra de gjennomførte og pågående kunstprosjektene i PARK-prosjektet, kartlegging av relevante aktører og samarbeidspartnere i området gjennom en workshopen “Framtiden bygger vi sammen” i Levanger i september 2018, en enkel stedsanalyse og uformelle samtaler med de ulike aktørene i prosjektet, ikke minst LevArt selv.

Med bakgrunn i denne informasjonen har vi tegnet en strategisk illustrasjonsplan, som viser plassering og eksempelvis utforming av ulike tiltak som kan gjennomføres i forbindelse med etableringen av en framtidig kulturpark i Levanger. Videre har vi skissert et forslag til framtidige bevegelseslinjer, adkomst og parkering. Til slutt har vi laget en enkel stedsanalyse av tomta, supplert med en kartlegging av relevante samarbeidspartnere/aktører i området, som prosjektet kan knytte seg opp mot og supplere som en del av Levangers framtidige innbyggertilbud. Resultatet ble presentert på byutviklingsverkstedet i Levanger, høsten 2019.

 

PARK. LEVANGER

2017-2019

Prosjekt: Mulighetsstudie for en ny kulturpark av og for Levangers innbyggere
Sted: Levanger, Trøndelag

Klient: LevArt, Levanger kommune
Arkitekt: Nøysom arkitekter

Medarbeidere: Trygve Ohren, Haakon Haanes and Cathrine Johansen Haanes
Status: Prosjektet ferdigstilt i 2019

EN: PARK. Levanger (2017-2019) is a two year project led and curated by LevArt, a non-commercial organization in Levanger that facilitate contemporary art projects. In addition to preparing the ground for a future park by and for Levanger’s inhabitants, the project asks important questions about communal space and the role of art in public spaces. The result has been a collective work by several artists and other contributors. Our role has been to establish spatial guidelines for the future development of the park based on input from the PARK project, past and future art projects and contributors from the local community.

 

bottom of page