top of page
Illustrasjon.png

MILJØTUNMODELLEN

Et miljøtun er et nytt bærekraftig bokonsept som nå skal realiseres på den nedlagte husmannsplassen “Plassen” (Gåsneset på folkemunne) i Ulstein kommune. Oppdatert informasjon om prosjektet finnes på www.miljotun.no. Dersom pilotprosjektet er vellykket, vil det kunne være det første av flere miljøtun rundt omkring i landet.

 

Miljøtun-modellen skal bidra til å blåse liv i forlatte småbruk og husmannsplasser, og gi slike steder ny relevans som fyrtårn for en mer bærekraftig livsstil. Modellen vil også innebære en mer inkluderende måte å utvikle et sted på, hvor prosessen foregår i tett samarbeid med fremtidige beboere.

 

I dag er det mange som tenker at det er vanskelig å leve miljøvennlig utenfor de store byene. Bygder og småsteder blir stadig oftere forbundet med bilavhengighet, lange reiseavstander og stort areal- og ressursforbruk per person. 

 

Som et alternativ til denne stereotypen, vil vi vise at det er nettopp utenfor de store byene man kan ha en livsstil som kan kalles reelt bærekraftig – en livsstil som handler om mer enn å redusere vår negative påvirkning på naturen gjennom å spare energi og redusere utslipp.

 

Slik vi ser det, handler ikke bærekraft om å bytte ut bensinbilen med en Tesla, eller å innføre kjøttfrie dager. Å redusere vår negative påvirkning på naturen vil ikke føre til en reell endring over tid, så lenge vi fortsetter å behandle omgivelsene våre som en bankett hvor vi ikke trenger å betale for oss. 

 

Bærekraft handler om å skape og opprettholde en positiv relasjon mellom mennesket og naturen - og mellom menneskene. Slik kan man kan bygge opp om livets mangfold og rikdom, heller enn å utarme den! 

 

Dette er ikke noe nytt, det er faktisk slik mennesker har levd i landet vårt i årtusener, men vi trenger å gi denne måten å leve på en ny relevans i vår tid! Det er dette som er intensjonen bak miljøtun-konseptet.

PLASSEN MILJØTUN

2020

Prosjekt: Miljøtun med ni boenheter, felleshus og driftbygninger
Sted: Plassen (Gåseneset), Ulstein kommune

Klient: Miljøtun AS
Arkitekt: Nøysom arkitekter

Medarbeidere: Trygve Ohren, Haakon Haanes og Cathrine Johansen Haanes
Status: Mulighetsstudie 2020

PROSJEKTSKISSE (APRIL 2020)

Plassen_Miljøtun_Situasjonskart-01-01.j

PLASSEN MILJØTUN

Miljøtun AS har kjøpt den gamle husmannsplassen “Plassen” i Ulsteinvik. Her skal det første miljøtunet etableres. 

 

Innledende samtaler med interesserte beboere har ledet fram til et skissekonsept  bestående av ni små boliger plassert i nord- og sørenden av tunet rundt fellesområdene. Fem av boligene er beregnet på én eller to beboere, to beregnet på familier og to er ungdomsboliger. Samtlige boliger har alle nødvendige funksjoner på ett plan, og er plassert slik at naturlig lys og utsikt blir fordelt på best mulig måte. Boligene er lave og kompakte, og inneholder alle nødvendige funksjoner, som oppholdsrom og kjøkken, soverom, eget bad og plassbygde og romslige lagringsmuligheter. De fleste boligene vil enkelt kunne tilpasses krav til universell tilgjengelighet.

 

I tillegg til sin private bolig har alle beboerne tilgang på rause og gode fellesarealer, ute og inne. Det skal etableres et nytt felleshus der eksisterende våningshus står i dag. Her kommer det et storkjøkken, samt oppholdsarealer der man kan samles for små eller store arrangementer og begivenheter. Det vil også settes av plass til en arbeidsstue. 

 

Det er tenkt at det kan etableres tre gjesterom på tunet, muligens i et eget bygg med vaske- og tørkerom og boder. Alternativt plasseres disse også i felleshuset. 

 

Løa skal settes i stand og brukes som fjøs, verksted og lagring for tunets beboere. Et lite veksthus vil kunne bygges inntil løas fasade mot veien.

 

Det lille redskapsskjulet som står midt på plassen i dag vil kunne brukes til oppbevaring av ved og redskaper. Tilknyttet dette vil man også kunne bygge hønsehus.

 

Tunet skal ha felles grønnsakshager, med mulighet til å dyrke grønnsaker, poteter, frukt og bær. Et naust kan bygges i fjæra. 

 

Felles parkeringsplass for beboerne skal etableres, med mulighet for lading av el-bil. 

Se mer på www.miljotun.no

Boligtypologi A: Ungdomsboliger (20-25 m² per boenhet)

Boligtypologi B: Singel-/parbolig (45 m²)

Boligtypologi C: Familieboliger (70-75 m²)

bottom of page