BOATHOUSE AT THE SOUTHCOAST

2016

Project: Boathouse
Place: Høvåg, Lillesand

Client: Private
Architect: Nøysom arkitekter

Team: Haakon Haanes og Cathrine Johansen Haanes

Area: ca. 12 sq.m.
Status: Sketch project finished 2016

NO: Oppdraget var å tegne ei sjøbu i tilknytning til en allerede eksisterende brygge på et sommersted innerst i Kvåsefjorden. Sjøbua er utformet slik at det er mulig å velge hvor man vil ha ly og skygge etter vær og vind. Den kan åpnes helt opp med skyvedør og luker i sørveggen og i taket over en hems, eller lukkes helt igjen. Skyvedøra fungerer også som le mot vind og sol fra vest da tiltakshaver ønsket steder å være som ga skygge mot sola. Gulvet er tenkt murt opp med skiferstein på samme måte som den allerede eksisterende brygga og trappene. Dette for å gi prosjektet et sammenhengende gulv som visker ut sporene mellom inne og ute. Bua er tenkt bygget i tre med stående panel, inspirert av de andre sjøbuene i området.

 

EN: The project is a small wooden boathouse in the south of Norway inspired by the traditional boathouses in the area. The boathouse is designed so that you can adapt it to where you need shelter from the weather and the wind. It can be opened up with a sliding door on the west facade and hatches in the south facade that also functions as a roof when they are open. In this way it provides shelter against the wind from the west and the sun.