TRØNDERLÅN AT STADSBYGD

2018- (ongoing)

Project: New addition to an old, traditional "Trønderlån"
Place: Stadsbygd, Fosen

Client: Private
Architect: Nøysom arkitekter

Team: Trygve Ohren, Haakon Haanes og Cathrine Johansen Haanes

Area: ca. 56 sq.m. in total
Status: Ongoing

NO: Prosjektet er nytt tilbygg til et gammelt trønderlån i tømmer fra ? på Stadsbygd i Fosen. Ved å transformere og implementere et allerede eksisterende tilbygg i gavlen bevares trønderlånets langstrakte logikk og byggeskikk, og det nye forslaget vises som en kontrast i fasaden i ubehandlet, stående panel. Tiltakshaver ønsket mer plass til vaskerom, et lite toalett i tilknytning til gang i 1. etg, og nytt stort bad i 2. etg. Dette løses ved å heve taket på det eksisterende tilbygget mot nord.

EN: The project is an addition to a vernacular building typology called "Trønderlån". To preserve the building's traditional elongated form and expression of the log house the new addition is on the gable wall. In that way we preserve the old way of building a "Trønderlån" which was built with the new addition as an elongation of the existing house. The new addition consists of a toilet, laundry room and stairs up to the first floor and a new bathroom on the second floor.