NO: Klienten eier en eksisterende fritidsbolig på Nesodden som hun ønsker å bygge om slik at den kan brukes som fast bolig. Forslaget innebærer riving av eksisterende tilbygg, og bygging av et nytt tilbygg med samme grunnflate, som folder seg over og erstatter eksisterende 2. etasje i boligen. På den måten får man inn en god del mer plass, samtidig som vi forholder oss til eksisterende mønehøyde.

I dag er hovedinngangen fra tilbygget, denne flyttes for å skape en romslig entré, med en åpen og luftig forbindelse til andre etasje, i det som i dag er kjøkkenet. Tilbygget får et nytt bad og to små soverom i første etasje, og et større hovedsoverom med luftebalkong og eget bad i andre etasje. Den nye andre etasjen blir et åpent kjøkken/spiserom med store vinduer mot nord og fjordutsikten. Rommet krager litt ut mot nord, både for å få mer plass og lys fra vest. Den delen av andre etasje som ikke bebygges blir en stor, ny takterrasse, med inngang fra kjøkkenet.

Siden tilbygget, som folder seg over den eksisterende murkonstruksjonen, gis en enhetlig fasadekledning, vil den foreslåtte ombyggingen gi et helhetlig inntrykk, samtidig som det blir tydelig hva som er nytt og gammelt.

 

TROLLVEIEN 47

2018- (ongoing)

Project: Extention and transformation of a summerhouse to a permanent family dwelling
Place: Nesoddentangen, Nesodden

Client: Private
Architect: Nøysom arkitekter

Team: Trygve Ohren, Haakon Haanes og Cathrine Johansen Haanes

Area: ca. 40 sq.m.
Status: Ongoing

EN: The client owns an existing summerhouse built in the 70s (?) at Nesodden just across the fjord from Oslo. She wants to apply for change of use and upgrade the summerhouse so the family can use it as a permanent home. The proposal implies demolition of the existing addition and rebuilding a new addition that folds over and  replaces the existing first floor to enlarge the space and at the same time relating to the existing ridge height. 

The main entrance is today through the existing addition, in the proposal we move the main entrance to get a more spaceous entrance hall with and open and airy connection to the first floor. The new addition gets a new bathroom and two small bedrooms in the ground floor and a big master bedroom with a small balcony and private bathroom. The new first floor becomes an open kitchen and dining room with large windows to the north and the sea view and entrance to the new rooftop terrace.