top of page
TSSK ombygging (Nøysom arkitekter)

OMBYGGING AV TRØNDELAG SENTER FOR SAMTIDSKUNST

 (TSSK)

2015-2016

Prosjekt: Ombygging av utstillingshall og messanin
Sted: Fjordgata 11, Trondheim

Klient: TSSK
Arkitekt: Nøysom arkitekter

Medarbeidere: Trygve Ohren, Haakon Haanes og Cathrine Johansen Haanes
Tømrer: Tømrer Stangvik

Areal: ca. 130 kvm
Status: Ferdigstilt i 2016

NO: Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) har leid sine nåværende lokaler i Fjordgata 11 i Trondheim siden 2002. I 2015 ble vi kontaktet for å bidra til å gi lokalene en mer egnet utforming som samtidskunstsenter. Først og fremst var messaninen i 2. etasje for åpen, noe som kunne være forstyrrende for utstillinger i første etasje. I andre etasje er det administrasjon med kontorer og et åpent spise- og møterom. TSSK ønsket å få en loungedel i tilknytning til kjøkkenet, og et sted til presentasjoner og bildefremvisning. I tillegg skulle det åpnes opp mellom to av kontorene i 2. etasje, slik at man fikk et eget møterom som kan brukes som arbeidsplass ved behov.

Flerbruk har vært stikkord for ombyggingen. I forslaget har vi løst overgangen mellom 1. etasje og messanin ved å lukke etasjen delvis igjen. I tillegg har vi foreslått en plassbygget reol med skyvedørfunksjon i messaninen, for å gjøre rommet mer fleksibelt. Reolen er bygget av kryssfinér av poppel og bjørk, det samme er hyller på kjøkkenet og de lyssatte hyllene under åpningen mellom første og andre etasje. Disse er plassbygget av Tømrer Stangvik. Ellers er de nye veggene hvitmalte for å minimere forstyrrelser mellom messanin og utstillingen. I første etasje har det også blitt lagt et nytt slipt betonggulv over det gamle gulvet. Prosjektet ble ferdigstilt i 2016.

 

EN: The Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK) has rented its current premises in Fjordgata 11 in Trondheim since 2002. In 2015 we were contacted to redesign the premises in a way that would be more fitting for a centre for contemporary art. The main issue was that the mezzanine was too open, which was a bit disturbing when there were exhibitions on the ground floor. In the mezzanine the centre’s administrative functions are located, with offices and an open eating and meeting room. TSSK wanted a lounge in connection with the small kitchen, and a place to show presentations and slideshows. In addition two of the offices in the mezzanine would be combined to make a larger meeting room/workspace.
 

In this project flexibility and multipurpose rooms has been the key strategy. In the redesign we have made the opening between the ground floor and the mezzanine more closed. On the side wall in the mezzanine a large place built racking with sliding doors makes the room more flexible. It is built with plywood in poplar and birch, the same material used in the kitchen and on the lighted shelves under the opening between the mezzanine and the ground floor. These are build on site by Tømrer Stangvik. The rest of the new walls are painted white, to blend in and not disturb the exhibitions. On the ground floor a new honed concrete floor has been laid on top pf the old floor. The project was finished in 2016.

 

bottom of page