top of page

STEDSUTVIKLING

Stedsutvikling, Nøysom arkitekter

NO: Noe av det viktigste for oss er å bidra til at folk kan forstå og ta eierskap til omgivelsene sine, og denne tilnærmingen tar vi alltid med oss når vi jobber med et sted. 

 

Vi tror nemlig at relasjoner mellom mennesker og steder er noe som kan dyrkes fram og videreutvikles ved å gi folk en mer aktiv rolle i utformingen av sine omgivelser. Av denne grunn ønsker vi alltid å involvere de som har et eierskap til et sted når vi går inn i en situasjon, og sammen finne bærekraftige måter man kan øke sin egen livskvalitet uten at det går utover andre.

Den økologiske tilnærmingen vi hadde med oss da vi planla de fem eksperimentboligene på Svartlamon, tar vi med oss når vi jobber andre steder. Men hvert sted er unikt. I eksperimentboligprosjektet handlet relasjonen til stedet om å bygge seg sitt eget hus fra bunnen av, vite hva det er bygget av, og lære å skape et hjem til seg og sine uten å bruke mye penger eller belaste miljøet unødvendig. Det handlet om å bygge relasjoner til naboene sine ved å planlegge og bygge et nabolag sammen, og ikke minst bidra til å bygge opp om det byøkologiske forsøksområdet Svartlamons visjon om en mer bærekraftig framtid.

Andre steder har andre utfordringer. Vi har for eksempel bidratt til alternative visjoner for en kunstnerdrevet utvikling av Strandveikaia, på Nyhavna i Trondheim. Her handlet det om å vise fordelene med å utvikle et sted med utgangspunkt i de menneskelige ressursene som er der i dag, og invitere områdets kunstnere og småskala virksomheter i planleggingen av den nye bydelen. I PARK, et toårig prosjekt i regi av LevArt, har vi bidratt til å berede grunnen for en ny bypark for Levangers innbyggere, som utvikles gjennom kunstneriske prosjekter og involvering av lokalbefolkningen. I "Plassen miljøtun" i Ulsteinvik, laget vi en mulighetsstudie for et miljøtun, hvor relasjoner mellom mennesker, og mellom mennesker og naturen, skal være førende for hvordan man bor og lever. Det er dette det handler om for oss når vi bidrar å utvikle et sted på en bærekraftig måte, respekt og gjensidighet. Vi hjelper gjerne andre som ønsker det samme!

 

Utvalgte stedsutviklingsprosjekter:

LKV Visualisering til insta alt 3-03.png

Lademoen kunstnerverksteder

(pågår)

ikon_fremtidsbilder Breisia-01.png

Nordøstpassasjen

Illustrasjon.png

Plassen miljøtun

(mulighetsstudie)

ikon_URBACT-01.png

URBACT Hovinbyen

ikon_PARK-01.png

PARK Levanger

grønnsofa_ferdig_0054_1_copy.jpeg

Vedbod for kunstprosjektet "Grønn sofa"

bottom of page