ARKITEKTUR-prosjektering

NO: Det første arkitekturprosjektet vi tegnet som kontor var eksperimentboligene på Svartlamon, 5 selvbygde rekkehus laget av gjenbruksmaterialer. Her hadde vi mange hatter på oss: Vi tok initiativ til prosjektet og fikk støtte hos den lokale beboerforeningen til å sette det igang. Deretter fungerte vi som arkitekter, men også prosjektledere. Vi tegnet et forprosjekt, søkte etter folk som ønsket å bygge sin egen bolig, og videreutviklet prosjektet gjennom en omfattende medvirkningsprosess med de framtidige beboerne. Vi bidro med å skrive lånesøknaden til Husbanken, og utformet byggesøknaden til prosjektet. Vi hadde kontakten med underleverandører, gravere, elektrikere og rørleggere. Og ikke minst fulgte vi opp selvbyggerne fram til ferdigstillelse. Prosjektet ble vellykket fordi vi klarte å dra lasset sammen, arkitekter, selvbyggerne, naboer, boligstiftelsen og kommunen. Vi tror at godt samarbeid med alle involverte aktører er nøkkelen til å få til bra prosjekter!

Vanligvis trenger ikke vår rolle å være så omfattende, eller prosjektene som komplekse, men vi tar alltid med oss helhetsperspektivet når vi går inn i et nytt arkitekturprosjekt. Vi er opptatt av de enkle, nøysomme, og bærekraftige løsningene. Som både sparer lommeboka og miljøet. Det handler om å finne ut hvordan man vil leve, og hva som skaper livskvalitet for deg, uten at det går utover andre!

Nøysom arkitekter kan tegne, byggesøke og følge opp nybygg, ombygginger, tilbygg og påbygg. Vi har erfaring som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker i tiltaksklasse 1. 

Utvalgte arkitekturprosjekter:

ikon_Asbjørnsens_gate-01.png

Tilbygg i Asbjørnsens gate (2016-under bygging)

ikon_TSSK-01.png

Ombygging av TSSK (2016)

ikon_sjøbu-01.png

Sjøbu på Sørlandet (skisseprosjekt, 2016)

Stadsbygd Trønderlån-01.png

Tilbygg til trønderlån på Stadsbygd

(2018-pågår)

Nesodden-01.png

Ombygging i Trollveien (skisseprosjekt, 2017)

ikon_hytte Seilomveien-01.png

Ombygging av fritidsbolig i Gressvik (mulighetsstudie, 2017)

Eidsvolls gate-01.png

Ombygging av loft i Eidsvolls gate (skisseprosjekt, 2016)